Dificultat : Alta
Es necessita portar material de seguretat